La Teva LLar

logo

Declaració d’ accessibilitat

Residència La Teva Llar s’ha compromès a fer accessibles els seus llocs web, en aquest cas de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant, Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre).

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://residencialatevallar.com/ (els subdominis d’aquest lloc web tindran les seves pròpies declaracions d’accessibilitat).
 

SITUACIÓ DE COMPLIMENT

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

CONTINGUT NO ACCESSIBLE

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent:

  1. Falta de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre dels següents requisits.

● 9.1.2.3 Audiodescripció o Mig Alternatiu (gravat). No es proporciona una alternativa per als mitjans tempodependents o una audiodescripció per al contingut de vídeo gravat en els multimèdia sincronitzats, excepte quan aquest contingut és un contingut multimèdia alternatiu al text i està clarament identificat com a tal. Únicament existeix un vídeo de caràcter explicatiu/comercial, la resta de pàgina web disposa de text que ofereix la informació. 

● 9.1.2.5 Audiodescripció (gravada). No es proporciona una audiodescripció per a tot el contingut de vídeo gravat dins de contingut multimèdia sincronitzat. Només aplica al vídeo de caràcter comercial.

● 9.1.4.13 Contingut assenyalat amb el punter o que té el focus. Si en rebre i després eliminar el punter o el focus del teclat s’activa el contingut addicional perquè es faci visible i després s’oculti, el següent és cert:

○ Pot retirar-se: Un mecanisme està disponible per a descartar el contingut addicional sense moure el punter o el focus del teclat, tret que el contingut addicional comuniqui un error d’entrada o no enfosqueixi o reemplaci un altre contingut.

○ Hoverable: Si el punter pot activar el contingut addicional, llavors el punter pot moure’s sobre el contingut addicional sense que el contingut addicional desaparegui.

○El contingut addicional roman visible fins que s’elimina el cursor o el disparador d’enfocament, l’usuari l’acomiada o la seva informació deixa de ser vàlida.
En aquest cas, el punter permet desplaçar-se, però no tots els punts són accessibles per teclat.

● 9.2.1.2. Sense paranys per al focus del teclat. És possible moure completament el focus a un component de la pàgina usant una interfície de teclat, llavors el focus es pot llevar d’aquest component usant només la interfície de teclat i, si es requereix alguna cosa més que les tecles de direcció o de tabulació, s’informa l’usuari el mètode apropiat per a moure el focus. Hi ha elements que no reben el focus i, per tant, no es pot interactuar amb ells mitjançant el teclat.

Serveis de suport corresponents al punt 12, sobre la documentació i serveis de suport. No compleix de manera satisfactòria tots els punts, ja que no compleixen amb els requisits dels punts anteriors.

2. Càrrega desproporcionada: no aplica

3. El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable: no aplica

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 15 de febrer de 2023.

El mètode emprat per a preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per l’empresa Disi Servicios Informáticos SL.

Última revisió de la declaració: 20 de febrer de 2023.


Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre) com, per exemple:

● Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.

● Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.

● Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través de les següents vies:

● Correu electrònic: inforesidencialatevallar@gmail.com

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Subdirecció General de Serveis Web, Transparència i Protecció de Dades, com a unitat responsable dels continguts d’aquest lloc web.

També pot sol·licitar en format accessible informació que no compleixi amb els requisits d’accessibilitat bé per estar exclosa, bé per estar exempta per càrrega desproporcionada; o formular una queixa per incompliment dels requisits d’accessibilitat. Enllaç al procediment de sol·licitud d’ informació accesible y queixes
de l’article 12 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Procediment d’aplicació

A través d’aquest procediment podrà iniciar una reclamació per a conèixer i oposar-se als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

Enllaç al procediment de reclamació , que ha de dirigir a la Unitat responsable d’accessibilitat d’aquest Ministeri, o si la reclamació és per una actuació d’aquesta Unitat, al superior jeràrquic d’aquesta.

Contingut opcional

La versió actualment visible d’aquest lloc web és febrer de 2023 i en aquesta data es va fer la revisió del nivell d’accessibilitat vigent en aquell moment.

A partir d’aquesta data es duen a terme revisions parcials del contingut web nou o modificat, tant de les plantilles com de les pàgines i documents finals publicats, a fi d’assegurar el compliment dels requeriments d’accessibilitat de la Norma UNE-EN 301549:2019, considerant les excepcions del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Pot consultar en la pàgina d’Avís legal per a quins navegadors i versions està optimitzat aquest lloc web.